Image
Image

Gezinshuis Kroon


We wonen in Eindhoven, gewoon in een rijtjeshuis, in een kindvriendelijke wijk met net wat grotere huizen dan standaard. Dat maakt dat ons huis 7 ruime slaapkamers telt.

In 2006 hebben wij als pleeggezin de omslag gemaakt naar gezinshuis. Dat betekent dat wij als gezin een woonplek bieden voor kinderen/jongeren, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.

Saai... dat zijn wij niet!


Wij stimuleren sport en beweging. Als jeugdige mag je hierin zelf een keuze maken.

Als gezin zijn we graag actief in en op het water. Iedereen die bij ons woont mag daarvan meegenieten. Wil je zien wat wij nog meer doen.

Bij ons staat kwaliteit voorop

Als gezinshuis Kroon zijn wij trots op
Het Keurmerk Gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen is een belangrijk hulpmiddel om continue en systematische aandacht voor kwaliteit binnen gezinsvormen te versterken.

Klik hier voor meer informatie.