Wie wij zijn

Image

Wij zijn een gewoon gezin. Het gewone leven staat bij ons centraal.

Wij zijn in 1986 getrouwd en hebben 3 zonen.
Zolang wij getrouwd zijn wonen er regelmatig kinderen / jeugdigen bij ons, voor korte of langere tijd. Tot 2006 waren we een pleeggezin, vanaf 2006 zijn we een gezinshuis. Dat betekent dat er meerdere jeugdigen tegelijk in ons gezin wonen.
We wonen in een vrijstaande woning in Eindhoven, in een kindvriendelijke wijk.


De wijk waarin wij wonen, laat zich het beste omschrijven als een dorp binnen een stadsdeel. De mensen staan voor elkaar klaar als het nodig is. Het voelt aan als een warme deken. Onze eigen kinderen zijn opgegroeid met andere kinderen. We hebben een goed contact met de kinderen en hun partners. Waar nodig en mogelijk ondersteunen zij het gezinshuis. We zijn graag actief in en op het water. Iedereen die bij ons woont mag meegenieten. We zijn een christelijk gezin. We praten gewoon over het christelijk geloof en gaan naar de kerk, omdat we dat gewend zijn. We laten iedereen vrij om te geloven … of niet. We hebben ruime ervaring in het werken met jeugdigen. Tinneke werkt als onderwijsassistente in het basisonderwijs. Bouko is jeugd maatschappelijk werker en coach.

Hoe wij werken ...


Ons hoofdmotto is: ‘Je komt er wel … misschien duurt het wat langer’
Door de jaren heen zijn we onder andere gespecialiseerd in het opvoeden van jeugdigen met autisme problematiek, AD(H)D of verwante problematieken.

Wij geloven dat er kracht zit in ‘geduld en herhaling’, vanuit een liefdevolle en respectvolle benadering. Om binnen de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te kunnen ontplooien, is het belangrijk dat iedere jeugdige de hoofdrol speelt in zijn of haar eigen weg naar zelfstandigheid. Als gezinshuis bieden wij veiligheid, duidelijkheid en structuur, binnen bepaalde grenzen. Omdat iedereen uniek is … ondersteunen we iedere jeugdige op een eigen, passende manier.

Bij ons wonen mag, zo lang als het nodig en mogelijk is. We richten ons daarbij niet op 18 jaar, maar op zelfstandigheid, binnen de eigen mogelijkheden. 
We vinden het belangrijk dat iedere jeugdige bouwt aan een eigen netwerk van mensen om zich heen. Daarom willen we dat iedere jeugdige twee weekenden per maand in het eigen netwerk verblijft.

Image

Je bent welkom ...


  • als je 10 jaar of ouder bent.
  • als je school en/of dagbesteding hebt.
  • als je voor korte of langere tijd niet thuis kunt wonen.

Als gezinshuis hebben we geen strakke omschrijving van jeugdigen die bij ons kunnen wonen. Wel vinden wij het belangrijk dat jij als persoon past in ons gezinssysteem van dat moment, zodat je zoveel mogelijk bezig kunt zijn met jouw eigen ontwikkeling en leerproces.

Ook vinden wij het belangrijk dat ook jij zelf de keuze maakt om bij ons te wonen.

Kinderen met een verstandelijke-, of lichamelijke beperking behoren niet tot onze doelgroep.