Bij ons staat kwaliteit voorop!

Kennis en ervaring


Een essentieel aspect van het kwaliteitssysteem is dat 'externe ogen' meekijken of de kwaliteit en veiligheid binnen de gezinsvorm gegarandeerd zijn.
Image

Het Keurmerk Gezinshuizen wil goede kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren die wonen in een gezinshuis.

Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden.

Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk  te maken.

Toepasbaarheid


Het kwaliteitssysteem is toepasbaar voor de zorgsectoren:
- jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG.

Het Keurmerk is tevens toepasbaar in de verschillende organisatievormen die een gezinshuis kent, namelijk:
- in loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier.

In de praktijk


Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar.
Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen.

Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het Keurmerk Instituut.

Image


Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van
gezinshuizen.
Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

(bron: Rudolphstichting)