Gezinshuis Kroon

Keurmerk

Bij ons staat kwaliteit voorop!

Kwaliteitssysteem

Een essentieel aspect van het kwaliteitssysteem is dat 'externe ogen' meekijken of de kwaliteit en veiligheid binnen de gezinsvorm gegarandeerd zijn.

Keurmerk Gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen wil goede kwaliteit  van zorg voor kinderen en jongeren die wonen in  een gezinshuis. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het  kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de  geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en  onderstreept het belang van professioneel  opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk  te maken.

Toepasbaarheid

Het kwaliteitssysteem is toepasbaar voor de zorgsectoren: - jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG. Het Keurmerk is tevens toepasbaar in de verschillende organisatievormen die een gezinshuis kent, namelijk: - in loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier.

In de praktijk

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het Keurmerk Instituut. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis. (bron: Rudolphstichting)
Wil je graag contact met ons? Van Dormaalstraat 8 5624 KH Eindhoven E-mail: info@gezinshuiskroon.nl Telefoon: +31 (0)6 - 55 88 28 27
© 2015 | Proudly powered by ForEBS 

Bij ons staat kwaliteit voorop!

Kwaliteitssysteem

Een essentieel aspect van het kwaliteitssysteem is dat 'externe ogen' meekijken of de kwaliteit en veiligheid binnen de gezinsvorm gegarandeerd zijn.

Keurmerk Gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen wil goede kwaliteit van zorg voor  kinderen en jongeren die wonen in een gezinshuis. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het  kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert  transparantie en veiligheid voor de  geplaatste jeugdigen en hun  betrokkenen en onderstreept het  belang van professioneel opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen  onderschrijven dit door hun  werkwijze zo transparant mogelijk te  maken. 

Toepasbaarheid

Het kwaliteitssysteem is toepasbaar voor de zorgsectoren: - jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG. Het Keurmerk is tevens toepasbaar in de verschillende organisatievormen die een gezinshuis kent, namelijk: - in loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier.

In de praktijk

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het Keurmerk Instituut. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis. (bron: Rudolphstichting)
Wil je graag contact met ons? Van Dormaalstraat 8 5624 KH Eindhoven E-mail: info@gezinshuiskroon.nl Telefoon: +31 (0)6 - 55 88 28 27
© 2015 | Proudly powered by ForEBS 
Gezinshuis Kroon

Keurmerk

Kwaliteitssysteem

Een essentieel aspect van het kwaliteitssysteem is dat 'externe ogen' meekijken of de kwaliteit en veiligheid binnen de gezinsvorm gegarandeerd zijn.

Keurmerk Gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen wil goede kwaliteit van  zorg voor kinderen en jongeren die wonen in een  gezinshuis. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het  kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis,  bevordert transparantie en veiligheid voor de  geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en  onderstreept het belang van professioneel  opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit  door hun werkwijze zo transparant mogelijk te  maken. 

Toepasbaarheid

Het kwaliteitssysteem is toepasbaar voor de zorgsectoren: - jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG. Het Keurmerk is tevens toepasbaar in de verschillende organisatievormen die een gezinshuis kent, namelijk: - in loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier.

In de praktijk

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis- audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het Keurmerk Instituut. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis. (bron: Rudolphstichting)
Wil je graag contact met ons? Van Dormaalstraat 8 5624 KH Eindhoven E-mail: info@gezinshuiskroon.nl Telefoon: +31 (0)6 - 55 88 28 27
© 2015 | Proudly powered by ForEBS 

Bij ons staat kwaliteit voorop!

Menu